Opis posla:

-Grafička priprema sadržaja za društvene mreže, newsletter i reklamni materijal
-Aktivno učešće u izradi i implementaciji marketing planova
-Rad na društvenim mrežama (Facebook i Instagram)
-Optimizacija sadržaja na digitalnim i ostalim kanalima te praćenje aktivnosti i rezultate kampanja
-Praćenje offline oglašavanja
-Proaktivno predlaganje novih kreativnih kampanja
-Praćenje SEO, angažman korisnika i predlaganje optimizacije sadržaja
-Komunikacija sa poslovnim partnerima
-Obavljanje svih operativnih i administrativnih aktivnosti u svom djelokrugu rada

Potrebne kvalifikacije:

-Poželjno radno iskustvo na istoj ili sličnoj poziciji
-Poznavanje grafičkih alata (Adobe Photoshop / Illustrator)
-Poznavanje digitalnih alata za oglašavanje Meta ADS/ Google ADS (postavka i optimizacija kampanja)
-Poželjno poznavanje rada u Content Management System (CMS) platformama
-Timski duh, ali i samostalnost u obavljanju zadataka