Kocka plus d.o.o. je distributer optičih pomagala za cijelu Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Sarajevu. U našoj ponudi nalaze se sunčane i dioptrijske naočale, kontaktna sočiva, korekcijska stakla i svi potrebni alati za navedenu djelatnost.,

Ova sekcija je namijenjena samo za partnere. Ukoliko već imamo ostvarenu saradnju i imate pristupne podatke možete se prijaviti.

Ukoliko niste do sada postali partner Kocke plus a to želite, potrebno je da imate registrovanu djelatnost za prodaju optičkih pomagala na području Bosne i Hercegovine.
Da biste poslali zahtjev za registraciju